จัดสอบกลางภาครอบสอง สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 ตุลาคม 2566
จัดสอบกลางภาครอบสอง สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566
เวลา 10.00 - 12.00
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้ที่บริเวณบอร์ดชั้น 2 สถาบันภาษา ในวันสอบ
** นิสิตต้องติดตามผลการอนุมัติให้สอบรอบสองจากทะเบียนคณะด้วยตัวเอง หากไม่มาสอบตามวันและเวลาที่กำหนดจะไม่มีการจัดสอบให้อีก**

ประกาศอื่น ๆ