ครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์

16 May 2024

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสมอทิพย์ กาญจนจารี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนา โดยมีศาสตราจารย์ ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

|