ครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันเอเซียศึกษา

21 May 2024

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 39 ปี แห่งการสถาปนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเซียศึกษา พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

|