ครบรอบ 91 ปี แห่งการสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

23 May 2024

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ นันทิญา วิชญเธียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 91 ปี แห่งการสถาปนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุทธ ทรัพย์สุข คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

|