มอบครุภัณฑ์และวัสดุทางการศึกษาที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการบริจาคให้กับโรงเรียนวัดมณีเลื่อน จ.เพชรบุรี

7 June 2024

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ได้มอบครุภัณฑ์ และวัสดุทางการศึกษา ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีการบริจาคให้กับ โรงเรียนวัดมณีเลื่อน จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ในด้านการส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียน โดยมี นางกันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

|