ครบรอบ 37 ปี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

13 November 2023
ครบรอบ 37 ปี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย อ.นันทิญา วิชญเธียร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ร่วมอวยพร
และมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาฯ
โดยมี อาจารย์ ดร.วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ เป็นผู้รับมอบ

|