ครบรอบ 32 ปี คณะสหเวชศาสตร์

16 November 2023
ครบรอบ 32 ปี คณะสหเวชศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ร่วมอวยพรและมอบกระเช้าผลไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 32 ปี แห่งการสถาปนาฯ โดยมี รศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

|