หลักสูตรอบรม ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Service Center)

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และบุคคลทั่วไป ดังนี้

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป และเฉพาะหน่วยงาน

2. จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา ให้บริการจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเอง

3. อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา ให้บริการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งประหยัดและสะดวกสบาย สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียน ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่บ้านและเลือกเวลาเรียนเองได้

4. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

สอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ :
ติดต่อหมายเลข 02-218-6017

Line Official Account :
https://lin.ee/cnk1P1K

E-Mail :
somjit.k@chula.ac.th

Facebook :
http://www.facebook.com/CULIChula

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครดครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป June Courses 2024

ศูนย์บริการวิชาการเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567

Business Engling
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
วันที่ 8/6/2567 - 17/8/2567 เวลา 13:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 5,500 บาท
Intensive Grammar
หลักสูตรไวยากรณ์แบบเข้ม
วันที่ 8/6/2567 - 17/8/2567 เวลา 13:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 5,500 บาท
IELTS
หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS
วันที่ 8/6/2567 - 17/8/2567 เวลา 09:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลีย
ราคา 8,500 บาท
Effective Communication
หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
วันที่ 8/6/2567 - 17/8/2567 เวลา 09:00 - 12:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 5,500 บาท
Effective Writing (Intermediate)
หลักสูตรการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
วันที่ 8/6/2567 - 17/8/2567 เวลา 09:00 - 12:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
ราคา 5,500 บาท
CU-TEP
หลักสุตรเตรียมสอบ CU-TEP
วันที่ 8/6/2567 - 17/8/2567 เวลา 09:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 8,500 บาท
1