หลักสูตรอบรม ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการ (Academic Service Center)

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และบุคคลทั่วไป ดังนี้

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุคคลทั่วไป และเฉพาะหน่วยงาน

2. จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา ให้บริการจัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ และได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเอง

3. อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์
ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา ให้บริการอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งประหยัดและสะดวกสบาย สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียน ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่บ้านและเลือกเวลาเรียนเองได้

4. ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์

สอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ :
ติดต่อหมายเลข 02-218-6017

Line Official Account :
https://lin.ee/cnk1P1K

E-Mail :
somjit.k@chula.ac.th

Facebook :
http://www.facebook.com/CULIChula

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัคร January Courses 2024

ศูนย์บริการวิชาการเปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 5 มกราคม 2567

ทางศูนย์บริการวิชาการจะคืนเงินค่าอบรมให้ในกรณีที่ หลักสูตรไม่สามารถเปิดได้เท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร หลักสูตร CU-TEP 1 DAY เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม - 5 ธันวาคม 2566 จำนวน 100 คน

Better Pronunciation
เรียนระหว่าง วันที่ 13 มกราคม - 9 มีนาคม 2567
วันที่ 13/1/2567 - 9/3/2567 เวลา 13:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 4,500 บาท
Intensive Grammar
เรียนระหว่าง วันที่ 13 มกราคม - 23 มีนาคม 2567
วันที่ 13/1/2567 - 23/3/2567 เวลา 13:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 5,500 บาท
English for Work
เรียนระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 23 มีนาคม 2567
วันที่ 13/1/2567 - 23/3/2567 เวลา 13:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 5,500 บาท
Writing in the Workplace
เรียนระหว่าง วันที่ 13 มกราคม - 23 มีนาคม 2567
วันที่ 13/1/2567 - 23/3/2567 เวลา 09:00 - 12:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาบงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 5,500 บาท
Effective Communication
เรียนระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 23 มีนาคม 2567
วันที่ 13/1/2567 - 23/3/2567 เวลา 09:00 - 12:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 5,500 บาท
Effective Writing (Intermediate)
เรียนระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 23 มีนาคม 2567
วันที่ 13/1/2567 - 23/3/2567 เวลา 09:00 - 12:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 5,500 บาท
IELTS
เรียนระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 23 มีนาคม 2567
วันที่ 13/1/2567 - 23/3/2567 เวลา 09:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 8,500 บาท
CU-TEP
เรียนระหว่างวันที่ 13 มกราคม - 23 มีนาคม 2567
วันที่ 13/1/2567 - 23/3/2567 เวลา 09:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 8,500 บาท
CU-TEP 1 Day
1 วันสุดฟิด พิชิต CU-TEP
วันที่ 9/12/2566 เวลา 09:00 - 16:00
เรียนวันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2566 ผ่าน Zoom
ราคา 599 บาท
Grammar & Writing
วันที่ 19/8/2566 - 28/10/2566 เวลา 09:00 - 12:00
เรียนทุกวันเสาร์ เช้า ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 5,200 บาท
Effective Communication
วันที่ 19/8/2566 - 28/10/2566 เวลา 09:00 - 12:00
เรียนทุกวันเสาร์ เช้า ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 5,200 บาท
IELTS
วันที่ 19/8/2566 - 28/10/2566 เวลา 09:00 - 16:00
เรียนทุกวันเสาร์ ที่สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคา 8,500 บาท
1
2