หลักสูตรอบรม ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ

ศูนย์พัฒนาบุคลากรของรัฐ (State Personal Development Center)

ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานราชการ บุคลากรของรัฐ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นโครงการประจำ และเฉพาะหน่วยงาน

2. จัดอบรมด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

3. จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

4. จัดค่ายเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดค่ายภาษาอังกฤษ

5. อบรมภาษาอังกฤษออนไลน์

6. จัดโครงการเพื่อชุมชน เช่น รายการวิทยุที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษทางวิทยุจุฬาฯ

สอบถามรายละเอียด

โทรศัพท์ :
ติดต่อหมายเลข 02-218-6027

Line Official Account :
https://lin.ee/cnk1P1K

E-Mail :
tassanee.k@chula.ac.th

Facebook :
http://www.facebook.com/CULIChula

วิธีการสมัคร