แจ้งข้อมูลประเด็นการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยในการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มวิจัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2566
แจ้งข้อมูลประเด็นการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยในการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มวิจัย