แจ้งข้อมูลประเด็นการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยในการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มวิจัย

18 October 2023
แจ้งข้อมูลประเด็นการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยในการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการกลุ่มวิจัย
|