ครบรอบ 89 ปี แห่งการสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 19 เมษายน 2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการ ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 89 ปี แห่งการสถาปนา โดยมีศาสตราจารย์.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

ข่าวอื่น ๆ