ครบรอบ 89 ปี แห่งการสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์

19 April 2024

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการ ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 89 ปี แห่งการสถาปนา โดยมีศาสตราจารย์.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดี พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

|