ครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยพลังงาน

วันที่ 26 เมษายน 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ข่าวอื่น ๆ