ครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยพลังงาน

26 April 2024

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

|