ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 9 มิถุนายน 2567

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นางสาวสกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวอื่น ๆ