ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 June 2024

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นางสาวสกาวรัตน์ ตั้งจิตถนอม รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|