ครบรอบ 110 ปี คณะเภสัชศาสตร์

วันที่ 8 ธันวาคม 2566
ครบรอบ 110 ปี คณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ กองแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 110 ปี
แห่งการสถาปนาฯโดยมี ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวอื่น ๆ