ครบรอบ 84 ปี แห่งการสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์
16 May 2024
ครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยพลังงาน
26 April 2024
ครบรอบ 33 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
25 April 2024
ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันวิจัยสังคม
22 April 2024
ครบรอบ 89 ปี แห่งการสถาปนา คณะสัตวแพทยศาสตร์
19 April 2024
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการทำบุญตักบาตรและสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
9 April 2024
ฝ่ายวิจัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการในโครงการ Focus Group 2024
4 April 2024
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Ms. Premila Kanapathy ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร เพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
3 April 2024
|